שאלון להגשת מועמדות חוף אשקלון

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני בודק/ת תכניות מכרז מספר 17/17 13/08/2017 27/08/2017

עבור לארכיון המכרזים