שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
כתב מינוי למטפל מטעם הממונה בבקשות על העמדת מידע לציבור.pdf חופש המידע 04/09/2016
תקנות חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
אגרות חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
טופס בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
כתב מינוי לממונה על העמדת מידע לציבור.pdf חופש המידע 04/09/2016
דוח חוק חופש המידע 2013.pdf חופש המידע 04/09/2016